Afdrukken

Re-integratiePunt B.V. start, na aanmelding door de werkgever, een extern re-integratietraject en volgt daarmee het advies van de arbeidsdeskundige op. De intake vindt bij voorkeur bij de medewerker thuis plaats. Er wordt een traject adviesplan opgesteld, waarin de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt beschreven wordt en een advies uitgebracht wordt van de te ondernemen stappen. Zowel de werkgever als werknemer ontvangen uiterlijk iedere acht weken, dan wel anders overeengekomen met de werkgever, een voortgang- of scholings- of plaatsing- of eindrapportage. Tussentijds zal de werkgever middels telefoon of mailcontact op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.

Externe Re-integratieBeoogd resultaat Externe Re-integratie

Het beoogde resultaat is dat de medewerk(st)er van werkgever een andere functie heeft aanvaard buiten de organisatie. Mocht plaatsing na afloop van het traject niet gelukt zijn, dan heeft de werkgever met de hulp van Re-integratiePunt B.V. zo goed mogelijk aan haar re-integratie verplichtingen voldaan in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bij aanvang, tussentijds en bij beëindiging van het traject levert Re-integratiePunt B.V. rapportages van alle verrichte inspanningen en resultaten.

Integrale werkwijze

Re-integratiePunt B.V. biedt een integraal pakket aan, wat inhoud dat de volgende dienstverlening opgenomen is;

Meer informatie over Externe Re-integratie? Neem contact met ons op