Arbeidskundige dienstverlening
Externe Re-integratie
Outplacement

Collectieve / individuele outplacement is een instrument voor werkgevers om op een goede passende wijze afscheid te nemen van een werknemer
Re-integratiePunt B.V. begeleidt, bemiddelt en ondersteunt uw met ontslag bedreigde werknemer naar nieuw, passend werk.

outplacement

Re-integratiePunt B.V. streeft ernaar om de werknemer uit te plaatsen in een functie met een arbeidsvoorwaardenpakket die in de lijn liggen van de voorwaarden van de laatste functie.

Werknemers die deelnemen aan het individuele outplacementtraject zullen de mogelijkheid krijgen om inzicht te krijgen in hun persoonsprofiel. Re-integratiePunt B.V. zal hiervoor de nodige (digitale) instrumenten aanreiken.
Alvorens een werknemer gaat solliciteren op de reguliere arbeidsmarkt, is het belangrijk dat een werknemer zich goed oriënteert. Enerzijds dient de betreffende werknemer te weten wie hij is en anderzijds hoe de reguliere arbeidsmarkt in elkaar zit.

Om inzicht te krijgen in de persoonskenmerken en karaktereigenschappen maakt Re-integratiePunt B.V. gebruik van o.a. digitale testen. De kans is reëel dat werknemers werkzaam wensen te blijven in het eigen vakgebied. Echter indien werknemers hun horizon wensen te verruimen en inzicht wensen te verkrijgen in hun beroepsinteresses, dan biedt Re-integratiePunt B.V. de mogelijkheid aan dat de betreffende werknemer een beroepskeuzetest maakt.

De werknemer wordt gedurende het outplacementtraject sollicitatierijp gemaakt door zijn adviseur door het aanleren van sollicitatie- en presentatievaardigheden. Een actieve Jobhunting zal uiteraard onderdeel vormen van het gehele individuele outplacementtraject. Gemiddeld is er naast de diverse opdrachten voor de werknemer, eens per twee weken persoonlijk contact met de vaste adviseur.

Meer informatie over Outplacement? Neem contact met ons op